PF 2022

Zdraví, štěstí a spoustu osobních i pracovních úspěchů vám do nového roku přeje kolektiv zaměstnanců Správy nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizace