Historie stadionu

Provozní doba zavřeno
Počasí 17°C

S výstavbou stadionu bylo započato v roce 1948, již předtím se zde nacházela dvě hřiště. Tehdejší závodní dráha pak na místě dnešní sportovní haly TJ. Dokončen byl městský stadion v roce 1952 a slavnostně pak otevřen za účasti Emila Zátopka. I toto jméno napovídá, že na stadionu svorně působil jak fotbalový, tak atletický oddíl. V té době se jednalo o klub FC Znojmo, slavnější rival RH Znojmo působil o několik desítek metrů dále na legendárním stadionu ČAFKA.

V průběhu let přišlo zastřešení hlavní tribuny. V roce 2006 se pak stadion dočkal nové atletické dráhy. Stára škvárová byla nahrazena tartanem, hlavní tribuna se pak místo dřevěných laviček dočkala i pohodlných sedaček. Další velká změna poté přišla v roce 2014. Kdy byl stadion zrekonstruován za podpory Ministerstva školství, které přispělo největší částkou. Menší dílem pak také město Znojmo a Jihomoravský kraj. Největší přeměnou prošla hlavní tribuna, kdy bylo značně vylepšeno zázemí a vybudovaný také nové prostory v horní části tribuny. Zrekonstruovány byly i ochozy za bránou a sektor hostí. Kapacita tak nyní čítá 2599 diváků. Všechna místa jsou osázena sedačkami. Nově také přibylo umělé osvětlení s unikátním sklápěcím systémem.

Náhled do budoucna počítá s vybudováním menší tribuny naproti té hlavní. To by znamenalo navýšení kapacity. Stadion momentálně neslouží jen fotbalovému klubu 1.SC Znojmo, ale také atletickému oddílu TJ Znojmo a žákům a studentům znojemských škol v rámci vyúky tělesné výchovy. Pravidelně se zde také konají hasičské závody.