O nás

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
IČO: 00839060, DIČ: CZ00839060 
bankovní spojení: KB Znojmo, číslo účtu: 15039-741/0100

Organizace založena usnesením MZ Znojma č. 25/91 ods. 2b ze dne 19.11.1991

Předmět činnosti

 • Hlavní činnost
 • komplexní správa v oblasti bydlení ve vlastnictví města Znojma
 • zajišťování záležitostí v zájmu města při správě domovního fondu a dalších nemovitostí ve vlastnictví města Znojma
 • správa úseku tělovýchovy a sportu, provozování sportovních zařízení
 • zabezpečení záležitostí na úseku osobní kultury, veřejných WC
 • udržovat a spravovat majetek města Znojma ve smyslu ust. § 38 a § 39 zákona o obcích

Doplňková činnost

Zabezpečovat s využitím hospodářských možností a odborností zaměstnanců doplňkovou činnost v oblastech:

 • předmět hlavního účelu poskytovaný třetím osobám
 • v oblasti stavební činnosti
 • v oblasti zabezpečování služeb souvisejících s bytovými a nebytovými domy pro jiné subjekty
 • nájmy a podnájmy movitého a nemovitého majetku 
 • provozování ubytovacích zařízení

Mapa všech sportovišť