Městské části Znojma mají nová víceúčelová hřiště pro sport

Ve třech městských částech města Znojma mají místní možnost trávit svůj volný čas na opravených hřištích.

V Kasárnách a v Načeraticích se k nepoznání změnily sportovní plochy na víceúčelová hřiště díky participativnímu rozpočtování, projektu Tvoříme Znojmo. Hřiště, které leželo dlouho ladem, nechalo město opravit i v Příměticích za kostelem.

Hřiště v Příměticích za kostelem bylo v nevyhovujícím stavu a nepřístupné. Letos v létě se ale probudilo k životu, když sem najely stavební stroje. Teď se pyšní novým asfaltem, kde si lze zahrát fotbal, volejbal nebo basket, a také malým workoutovým hřištěm. „Opravu hřiště provedla stavební firma jako kompenzaci za prodlouženou uzavírku Přímětic, když se v loňském roce dostavovala severní část obchvatu Znojma. Město tak za zvelebení tohoto areálu nic neplatilo,“ dodává starosta Jan Grois.

Již pár měsíců si mohou nové hřiště užívat i v Načeraticích. K nepoznání se díky aktivitě Miroslava Fojtáška v projektu Tvoříme Znojmo změnila sportovní plocha, která se nachází u hlavního tahu obcí. „Prvotní myšlenka byla, aby si ty malé děti z dětského hřiště, měly kde hrát i v době, až vyrostou, aby měly kde pokračovat. Z toho důvodu jsem inicioval tento projekt,“ řekl Miroslav Fojtášek při předání projektu. Jeho projekt

Revitalizace sportovní plochy hřiště vč. doplnění herních prvků (Načeratice) navrhoval výměnu původního povrchu z prosívky za umělý travnatý koberec s vyznačením hrací plochy pro volejbal, nohejbal či tenis. Hřiště také dostalo dva nové basketbalové koše, dvě branky na malý fotbal a nové oplocení.