Podmínky vstupu

Z nařízení vlády ČR S účinností ode dne 22. listopadu 2021 je vstup do vnitřních částí sportovišť umožněn osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a:

  • absolvovaly RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší 72 hodin jde -li o osobu do dovršení 18 let věku 
  • nejdříve před 14 dny absolvovaly druhou dávku u dvoudávkového schématu očkování proti SARSCoV-2 a toto doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo
  • nejdříve před 14 dny absolvovaly jednodávkové očkování proti SARS-CoV-2 a toto doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů

s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku.