Podmínky vstupu na Městské ledové kluziště

Z nařízení vlády ČR je vstup na Městské ledové kluziště ve Znojmě (vstup z ulice Sokolská) umožněn za těchto podmínek:

  • absolvovaly RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší 72 hodin jde -li o osobu do dovršení 18 let věku 
  • nejdříve před 14 dny absolvovaly druhou dávku u dvoudávkového schématu očkování proti SARSCoV-2 a toto doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo
  • s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku.

  • nejdříve před 14 dny absolvovaly jednodávkové očkování proti SARS-CoV-2 a toto doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
  • maximální kapacita - 100 návštěvníků 

s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku.


  • v případě nekomerčního pronájmu ledové plochy (v čase od 20:00 - 22:00hod) je umožněn vstup skupině do 20 osob bez omezení