Předplatitelské karty

Abonent - kdo to je?

Abonent je pravidelný návštěvník našich sportovišť, kterému jsou poskytovány výhody ve formě slev na vstupném, volný průchod vstupním turniketem, možnost vstupu mimo otevírací dobu pro veřejnost (např. na kondiční plavání na plovárně Louka) apod.

Návštěvníci znojemských sportovišť mají možnost si pořídit tzv. předplatitelskou kartu, která funguje jako elektronická peněženka a umožňuje návštěvníkovi uhradit vstup na sportoviště. Navíc nabízí svému držiteli ještě další výhody - mimo jiné zvýhodněné vstupné na některá sportoviště nebo volný průchod vstupním turniketem...

Jak se stát abonentem?

Abonentem se stanete po zakoupení identifikačního čipu, který poskytujeme ve formě přívěsku, hodinek a karty.

Čip si zájemce zakoupí za cenu platnou v ceníku a ten se tak stává jeho majetkem. 

Při pořízení čipu po vás obsluha sportoviště bude chtít vaše základní identifikační údaje. Tato data po vás chceme jen proto, abychom váš čip mohli jednoznačně identifikovat a např. v případě ztráty ho zablokovat a peněžní kredit vám převést na čip nový.

Prvotní dobití kreditu musí být v minimální výši 500,-Kč. Částku lze vložit v hotovosti nebo platební kartou, případně úhradou předem na základě vystavené faktury.

Podmínky použití předplatitelské karty

Předplatitelskou kartou již lze platit na všech znojemských sportovištích s přístupem a službami pro veřejnost.

Předplatitelská karta s čipem identifikuje svého držitele a tím rozlišuje platby na:

  • základní vstupné
  • zlevněné vstupné pro děti od 6ti do 15 let věku
  • zlevněné vstupné pro seniory ve věku nad 65 let

Pro držitele předplatitelských karet (abonenty) jsou položky v ceníku označeny zvlášť, a to v části vždy nazvané "Předplatitelské karty" nebo "Předplatitelé", případně "Abonent".

Na pokladně lze platit předplatitelskou kartou i za vstup více osob najednou - ovšem pouze držitel abonentní karty/čipu obdrží abonentskou slevu a ostatní vstupenky budou hrazeny v plné ceně. 

Pokud sportoviště obsahuje vstup přes turnikety, tak každá osoba pak obdrží lístek pro vstup s QR kódem, který ji opravňuje projít turniketem. 

Předplatitelskou kartou lze hradit i služby půjčovny, pokud tato se na sportovišti nachází.

Majitel předplatitelské karty je odpovědný za pohyby na účtu při zapůjčení nebo ztrátě karty.

Vložený kredit nelze vrátit ani vybrat v hotovosti.

Předplatitelskou kartou nelze hradit občerstvení na sportovišti, protože Správa nemovitostí města Znojma není provozovatelem občerstvení.

Platnost předplatitelské karty jsou 2 roky od posledního použití (nabití kreditu nebo placení služeb) na kterémkoliv sportovišti. Po této době finanční zůstatek propadá, karta je deaktivována a nelze ji již dále použít.

Výměna a zánik karty

Od roku 2021 je na znojemských sportovištích používán nový systém identifikace abonentů. S tím je ve většině případů i spojena nutnost výměny původního nosiče (předplatitelské karty) za nový (přívěsek, hodinky, karta). Jedná se pouze o výměnu předplatitelské karty, kdy si abonent zakoupí nový typ karty, ale v žádném případě nepřijde o peněžní kredit, který na starém typu karty ještě měl.

V případě ztráty předplatitelské karty si abonent zakoupí kartu novou. Pokud abonent jednoznačně prokáže, že je majitelem původní karty (stvrzenkou o nabití peněžního kreditu nebo identifikačními údaji o své osobě, které jsou ke kartě uloženy v našem systému) bude mu celý peněžní kredit převeden na kartu novou a původní karta bude zablokována proti zneužití.